Maribor ACM Student Chapter

2022_s2

2. Sestanek študentskega društva ACM Maribor

Sestanek je potekal 21. 12. 2021 preko orodja MS Teams, od 10:00 do 10:55.

Hour of Code

V sklopu tedna računalniškega izobraševanje je bil preko krovne organizacije ACM promoviran dogodek Hour of Code. Naše društvo je izvedlo naslednje delavnice:

  1. 9. 11. 2021, ob 13:05 do 14:45, Osnovna šola Podbočje (Podbočje 82, 8312 Podbočje): Delavnica je bila namenjena učencem 8. razreda osnovne šole. Na tej delavnici so učenci spoznali izdelavo njihove prve spletne strani v programskem jeziku HTML. Učenci so spoznali uporabo značk, ki je osnovi princip programiranja v programskem jeziku HTML. Spoznali so tudi značke za formatiranje besedila, vstavljanje slik in povezav. Učenci so tekom delavnice izdelali svojo prvo spletno stran o njihovem najljubšem športu. Izdelana spletna stran je vsebovala dva dokumenta HTML in nekaj slik.
  2. 14. 12. 2021, od 13:05 do 14:45, Osnovna šola Podbočje (Podbočje 82, 8312 Podbočje): Delavnica je bila namenjena učencem 8. razreda osnovne šole. Na tej delavnici so učenci nadgradili svoje znanje pridobljeno na prvi delavnici z znanjem o stilski preobrazbi spletne strani s pomočjo programskega jezika CSS. Učenci so spoznali uporabo že pripravljene stilske šablone, ter vključevanje te stilske predloge v njigovo spletno stran. Učenci so na delavnici posodobili njihovo spletno stran z novimi značkami začilnimi za stilsko predlogo. Učenci so tudi prilagodili barve spletne strani v stilski predlogi. Na koncu so izdelane spletne strani učenici objavili na spletnem strežniku.

OŠ Podbočje
1. delavnica
2. delavnica

Pizza Party

Dogodek, ki ga organizira društvo v povezavi na izvedene delavnice Hour of Code. Namen dogodka je pridobiti nove člane, ter vzpodbuditi mreženje med člani.

To leto bodo pri izvedbi in organizaciji dogodka povabljene tudi naslednje organizacije:

Za dogovor o soorganizatorji sta zadolžena Jani Dugonik in Klemen Berkovič.

Kdaj?

28. 2. 2022 ob 16:00. Izbran je bi ta termin, saj je to 2. teden letnega študijskega semestra, kjer je večina študentov še prisotna na fakulteti. Teden oz. dva tedena pred pred izbranim terminom se bo začela izvajati promocija dogodka, preko:

Kje?

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatikoj, Univerze v Mariboru v prostoru G3-K1-01 (Amfiteater Gauss). Uporabljeni bodo tudi prostori okoli te učilnice, ki pa so avla in razatavitveni prostor. Tloris prostora se nahaja na povezavi. Klemen Berkovič je odgovorna oseba, ki bo posredovala zahtevo za izvedbo dogodka poslovodnem odboru (Sabina Cebek), ter izvedla rezervacijo prostora.

Stroški dogodka

Predvideni stroški dogodka so ocenjeni na 250€. Denar za pokritje stroškov bo društvo poizkusilo pridobiti preko:

  • Organizacij:
    • IEEE Student Branch Maribor
    • IEEE Women in Engineering – Slovenia
    • IEEE Young Professionals Slovenia
  • Podjetji preko prostovoljni prispevki, ki jim bo omogočilo oglaševanje na samem dogodku

Za pridobivanje prispevkov s strani organizaciji, je zadolžen Jani Dugonik.
Za pridobivanje prispevkov s strani podjetji, je najprej potrebno izdelati predlogo za povpraševanje, ki jo bo pripravil Klemen Berkovič. Prilagajanje predloge za podjetja, ter kontakt s podjetji ob izvaja Ivan Kovačič.

Informativna udelžba

Dogovorili smo se, da bomo pripravili anketo za člane našega društva, ter člane soorganizatorjev z namenom pridobivanja okvirne udeležbe na dogodku, ki bo pripomogla k boljšem ugotavljanju stroškov dogodka.

Razno

Zapisniki sestankov

Predlagana je bila spletna stran društva, kjer bi se sharanjevali zapisniki društva, ki bi pripomogli novim vodjem lažje odločanje pri organizaciji dogodkov, delavnic in vodenja same organizacije.

Facebook stran društva

Predlagana je bila uporaba socialnih spletnih medijev za informiranje članov in drugih zainteresiranih skupin. Predlagana je bila izdelava spletne skupine in strani na spletni strani Facebook. Stran in skupino bo vzpostavil Jani Dugonik. Za uporavljanje skupine in strani pa so bili predlagani naslednji člani: Jani Dugonik, Dušan Fister, Ivan Kovačič in Jana Herzog. Na naslednjem setanku bomo z glasovanje določili člana, ki bo stran in skupino uporavljal.

Vabilo na delavnico

Napoved delavnice o uporabi grafičnih kartic NVIDIA za paralelno računanje, ki ga bo organiziralo društvo IEEE Student Branch Maribor. Delavnica bo predvidoma potekala februarja 2022.